Regulamin sklepu AleFrajda24

Regulamin zakupów w sklepie AleFrajda24

Alefrajda24.com to sklep internetowy, prowadzony przez firmę Toysmann Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Westerplatte 13/7, kod pocztowy 31-033. NIP: 675-150-19-64.

Klienci mogą się kontaktować z przedstawicielami firmy pod następującym adresem mailowym esklep@alefrajda24.com

 1. Toysmann Sp. zoo (dalej Alefrajda24.com) prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie Alefrajda24.com i m.alefrajda24.com
 2. Klienci mają możliwość korzystania z Alefrajda24.com poprzez przekierowanie przez domenę na serwis Allegro na konto użytkownika: alefrajda24_com lub na inne portale oferujące sprzedaż, tj, OLX.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Alefrajda24.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przypadku, kiedy towar posiada ubytki, o których jest świadomy właściciel sklepu informacje o wadach będą przedstawione klientowi przed realizacją zamówienia do akceptacji. Klient dokonujący zakupu w Alefrajda24.com ma pełne prawo do zwrotu produktu, który posiada wady (fabryczne lub inne), wymiany produktu, lub zwrotu pieniędzy. Na każdej aukcji Allegro sprzedający dołącza informację, iż na oferowanym produkcie mogą występować ślady przechowywania na półce sklepowej. Jeśli Kupujący chce zobaczyć stan faktyczny danego produktu, proszony jest o poinformowanie drogą mailową lub telefoniczną o chęci uzyskania zdjęć.
 4. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Alefrajda24.com, Usługodawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Alefrajda24.com produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Alefrajda24.com zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę dostępny jest na stronie Alefrajda24.com w zakładce KONTAKT. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Alefrajda24.com, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Inne sposoby płatności oferowane przez serwis Allegro.
 6. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 3 dni (roboczych) od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do sklepu stacjonarnego AleFrajda24 (u. Westerplatte 13, Kraków). O możliwości odebrania zamówionego produktu Alefrajda24.com informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
 7. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Alefrajda24.com lub na aukcjach użytkownika: alefrajda24_com. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi proszę składać w formie elektronicznej, za pomocą e-maila wysłanego na adres esklep@alefrajda24.com o tytule Reklamacja, a w opisie proszę zaznaczyć wszelkie kwestie dotyczące reklamacji, lub w formie pisemnej na adres Alefrajda24.com podany w górnej części Regulaminu, na koszt Alefrajda24.com.
 9. Alefrajda24.com rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Alefrajda24.com nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Alefrajda24.com. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Alefrajda24.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Alefrajda24.com, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 12. Podane przez Klientów dane osobowe Alefrajda24.com zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w Alefrajda24.com wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Alefrajda24.com. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Alefrajda24.com w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Alefrajda24.com.
 13. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie właściwe jest prawo polskie.
 14. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Alefrajda24.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.